Muzzle / wire basket

€ 44,50 € 40,05 (including VAT 21%)
In stock - Delivery 2 to 5 working days

Muzzle / wire basket

To measure your dog, see the example photo's 6, 7 and 8, do not pin yourself on the breed, but look at the sizes in the table, each dog is different, the breed designation is only a guideline. When in doubt, always contact us!

The sizes in the table are the inner dimensions of the basket, always take some extra space with what you measure. length at least 0.5 cm, width at least 0.5 cm, height at least 1.5 cm extra.

*IMPORTANT*

  • Exchange or Return: We do not reimburse shipping costs for the exchange or return of baskets that have been ordered without our advice being requested.
  • The basket can only be exchanged or returned if it has only been used to try on, it is still clean and undamaged and the plastic is still on the nose pad.
  • Ask our advice, we are happy to help you!
  • For good advice we need 3 clear photos, exactly like photo 6, 7 and 8

Very solid and robust lightweight muzzle made of iron dipped in rubber with a comfortable nose pad made of felt. This basket available for many varieties  of breeds and is one of the best muzzles on the market. Despite the size of the Muzzle, it is not heavy and the weight is comparable to other baskets.

The muzzle should be nice and loose, rest on the nose and is therefore much better tolerated by the dog than other muzzles. Because it is so spacious the dog can use it to exercise, pant, bark, swim, accept rewards etc.

Muzzle training

After purchasing a muzzle it is important that you train the dog through a positive muzzle training. There are plenty of videos of these training sessions on, for example YouTube and we recommend that you first watch them and then get started with the dog. Thanks to the positive approach, your dog will be more comfortable with the muzzle than seeing it as a burden or punishment. Here is a link from a good description of the positive muzzle training on a fun and informative website Doggo.nl Muilkorftraining in 9 simpele stappen

Unfortunately, there is still a taboo on muzzles and it is often associated as negative. We hope that the image that people have of a basket will soon disappear and see many positive aspects. An example is that it is worn to protect the dog and its environment, another positive feature is that a dog cannot eat off the street, a dog with a basket can play nicely with a 'Jolly Egg' or pork ball without damaging the teeth

.Unfortunately we do not have all sizes in stock, but of course we can order them, if not in stock, the expected delivery time will be up to 4 weeks. For an order of a basket that is not in stock, you can send an email to bambamdogtoys@gmail.com

To measure your dog, see the example photo's, do not pin yourself on the breed, but look at the sizes in the table, each dog is different, the breed designation is only a guideline. When in doubt, always contact us!

Breed Length in cm Width in cm Heigth in cm
Schnauzer small Bitch 5,6 7,8 9
Schnauzer small Dog 5,7 7,9 9
Poodle Bitch 8,8 7,7 8,4
Poodle Dog 8,8 8 9,5
Staff. Bull Terier Bitch 7 10 11
Staff. Bull Terier Dog 7,5 10 12
Shar Pei Dog 8 11,5 16
Beagle Bitch 7,5 8,5 10
Beagle Dog 8 8,5 10
English Cocker Spaniel Bitch 9 9,5 10,8
English Cocker Spaniel Dog 9,5 9,8 11,2
Akita Inu Bitch 8,7 10 12
Akita Inu Dog 8,8 10,2 12
Dalmatian Bitch 10,2 10 11,5
Dalmatian Dog 10,4 10,5 12,5
Schnauzer Middle 7 10,5 12,8
Bull Bitch 8 11 12,5
Bull Dog 8,7 11,4 13
Labrador Dog 10 11,2 12,5
Rottweiler Bitch 9.8 11,5 15
Rottweiler Dog 10 11.8 16
Cane Corso Bitch 9 13 16
Cane Corso Dog 9,5 13 17
Boxer 7 10 14
Am. Pit Bull Terier Bitch 9,2 10 12
Am. Pit Bull Terier Dog 9,7 11,5 13
Am. Staffordshire Terrier Bitch 9,7 11,5 13
Am. Staffordshire Terrier Dog 10,5 11,5 13
Malinois Bitch 10.3 10,5 11,5
Malinois Dog 10.7 10,5 12
Rhodesian Ridgeback 10,5 10 13
German Shepherd Bitch 10.2 11 15
German Shepherd Dog 10,8 11,8 16
German Shepherd Bitch SPORT 10.2 11.2 15
German Shepherd Dog SPORT 10,7 11,5 15
Tervuerense Shepherd Bitch 11 11,3 12,8
Tervuerense Shepherd Dog 11,3 11,6 14,7
Bull Terier 11 10 13
Doberman Bitch 11,8 10,2 12
Doberman Dog 12 10,5 13
Giant Schnauzer 10 12,5 17
Fila Brasileiro Bitch 11 12,5 18
Fila Brasileiro Dog 11.2 13 18
Caucasian Ovcharka Bitch 11.2 12.5 15.8
Great Dane Bitch 11,5 12 16,5

 


Muilkorf of draadkorf

Voor het opmeten van uw hond, zie de voorbeeld foto nummer 6, 7 en 8, pin u niet vast op het ras, maar kijk naar de maten in de tabel, elke hond is verschillend, de ras aanduiding is slechts een richtlijn. Bij twijfel altijd contact opnemen!

De maten in de tabel zijn de binnenmaten van de korf, neem altijd wat extra ruimte op wat u meet. lengte minimaal 0,5 cm, breedte minimaal 0,5 cm, hoogte minimaal 1,5 cm extra.

*BELANGRIJK*

  • Ruilen of Retourneren: Wij vergoeden geen verzendkosten bij ruilen of retourneren van korven die besteld zijn zonder dat er om ons advies gevraagd is.
  • De korf kan alleen geruild of geretourneerd worden mits deze alleen gebruikt is om te passen, deze nog schoon en onbeschadigd is en het pas-plastic nog op de neuspad zit.
  • Vraag ons advies, we helpen u graag!
  • Voor een goed advies hebben wij 3 duidelijke foto's nodig, exact zoals foto 6, 7 en 8

Zeer solide en robuste muilkorf van ijzer gedoopt in rubber met comfortabele neuspad van vilt. Deze korf is er voor veel rassen en is één van de beste korven die er op de markt zijn. Ondanks de grote van de korf is deze toch niet zwaar en is het gewicht vergelijkbaar met andere korven.

De muilkorf hoort lekker los te zitten, rust op de neus en wordt hierdoor vaak veel beter verdragen door de hond als andere korven. Doordat de korf zo ruim is kan de hond er goed mee sporten, hijgen, blaffen, zwemmen, beloningen aannemen etc.

Muilkorf training

Na de aanschaf van een korf is het belangrijk dat u de hond traint doormiddel van een positieve muilkorftraining. Er zijn voldoende filmpjes van deze trainingen te vinden op bijvoord YouTube en wij raden u aan die eerst te bekijken en er vervolgens met de hond mee aan de slag te gaan. Door de positieve benadering zal uw hond de korf eerder als prettig ervaren dan het zien als een last of straf. Hier nog een link van een goede beschrijving van de positieve muilkorftraining op een leuke en informatieve site Doggo.nl Muilkorftraining in 9 simpele stappen

Op de muilkorf heerst helaas nog een taboe en wordt deze vaak geassocieerd als negatief. Wij hopen dat het beeld wat men van een korf heeft snel verdwijnt en zien er juist vele positieve kanten aan. Een antal voorbeelden hiervan zijn dat deze gedragen wordt ter bescherming van de hond en zijn omgeving, een ander positieve eigenschap is dat een hond niets van de straat kan eten, een hond met korf kan lekker ravotten met een 'Jolly Egg' of varkens bal zonder het gebit te beschadigen.

We hebben helaas niet alle maten op voorraad, maar kunnen deze waarschijnlijk wel bestellen. Heeft u vragen of zoekt u maat korf die niet in de tabel staat of die niet op voorraad is, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via bambamdogtoys@gmail.com

 

Ras/Breed Lengte in cm Breedte in cm Hoogte in cm
Schnauzer small Teef 5,6 7,8 9
Schnauzer small Reu 5,7 7,9 9
Poedel Teef 8,8 7,7 8,4
Poedel Reu 8,8 8 9,5
Staff. Bull Terier Teef  7 10 11
Staff. Bull Terier Reu  7,5 10 12
Shar Pei Reu 8 11,5 16

Beagle Teef

7,5 8,5 10

Beagle Reu

8 8,5 10

English Cocker Spaniel Teef

9 8,5 10
English Cocker Spaniel Reu 9,5 9 10,5
Akita Inu Teef 8,7 10 12
Akita Inu Reu 8,8 10,2 12
Dalmatier Teef 10,2 10 11,5
Dalmatier Reu 10,4 10,5 12,5
Schnauzer Middel 7 10,5 12,8
Bull Teef 8,5 11 12
Bull Reu 9 11,5 12
Labrador Reu 10 11,2 12,5
Rottweiler 10 11,5 16
Cane Corso Teef 9 13 16
Cane Corso Reu 9,5 13 17
Boxer 7 10 14
Am. Pit Bull Terier Teef  10 10 12
Am. Pit Bull Terier Reu 10,5 11,5 13
Am. Staffordshire Terrier Teef 10,5 11,5 13
Am. Staffordshire Terrier Reu 11 11,5 13
Mechelaar Teef 11 10,5 11,5
Mechelaar Reu 11,2 10,5 12
Rhodesian Ridgeback 10,5 10 13
Duitse Herder Reu 10,8 11,8 16
Duitse Herder Reu SPORT 10,8 11 15
Tervuerense Herder Teef 11 11,3 12,8
Tervuerense Herder Reu 11,3 11,6 14,7
Bull Terier 11 10 13
Doberman Teef 11,8 10,2 12
Doberman Reu 12 10,5 13
Giant Schnauzer 10 12,5 17
Fila Brasileiro Teef 11 12,5 18
Fila Brasileiro Reu 12,5 13 18

 

 

 

Specifications

Product code Muilkorf-2326
Net weight 0,24 Kg
Gross weight 0,30 Kg

You might also like

€ 24,25 € 26,95
€ 15,25 € 16,95
Facebook Twitter

We use cookies to improve our website, to analyze the traffic on the website, to make the website work properly and for the link with social media. By clicking Yes, you consent to the placing of all cookies as described in our privacy and cookie statement.